Monthly Archives: October 2015

Spesialsøkskurs modul 1!

I helgen har Frøya, Hera og jeg vært på kurs! Det ble spesialsøkskurs modul 1. Begge hundene med hver sine utfordringer, og løste alle oppgaver strålende i løpet av helgen. 

Hera på sin side hører jo ikke noe lengre, så det gav utfordringer med trening generelt.  Hera klarte allikevel å holde tritt med alle de andre på kurset, og lærte like mye! 

 Frøya på sin side er ikke så vant til slik type trening, hvor hundene må tenke og løse oppgavene selv. Frøya brukte mye tid på å forstå, men når hun først skjønte hva hun skulle, så gikk det strålende! 

Nå er det bare å fortsette treningen og videreutvikle søkstreningen!